Søndag d.24. September var der prøve i Praktisk sejlads i Sejlerskolen - den praktiske del af Duelighedsbeviset.
Alle 11 elever bestod prøven - nogle med vind og sejl - og andre uden vind og for motor.

Henrik Sunekær var som sædvanlig censor og var tilfreds med præstationerne.

De 7 Skippere, som har lagt båd til og stået for den praktiske undervisning var også tilfredse – med 21 elever, som har sejlet 15 mandage i sæsonen.

Vinterskole i Sejlskolen, med undervisning i navigation starter tirsdag d. 7. November, kl 19.00 i Klubhuset.

Mere information og tilmelding på www.vedbaek-sejlklub.dk.

På billederne ses Rasmus, Marie, Christina, Brian, Jan, Filip, Thomas, Ivan, Kirsten, Anne-Lene, Mogens samt Karen og Henrik.

Klik for større udgave !

MENU