Det er med stor fornøjelse at Vedbæk Sejlklub inviterer alle medlemmer til dåb af Johanne.

Johanne er Vedbæk Sejlklubs nyeste båd, som venligst og meget generøst er skænket af Aage & Johanne Louis-Hansen Fonden. Johanne afløser Servus, vores dommerbåd gennem mange år og som nu pensioneres.

Johanne anduver stadsmæssigt sejlende til Vedbæk Havn søndag den 10.september kl.10 hvor vi hilser hende hjerteligt velkommen til hendes nye hjem i Vedbæk Sejlkub.

Det vil derfor glæde os at se dig og din familie til denne glædelige begivenhed, hvor sejlklubben inviterer på champagne samt behørig dåbskage mm.

Svar udbedes senest fredag den 8.september på mail: tilmeld@vedbaek-sejlklub.dk med info om antal voksne samt børn der deltager, af hensyn til indkøb mm.

Bestyrelsen i Vedbæk Sejlklub glæder sig til at se dig/jer til en endnu en festlig mærkedag.

Husk at følge Vedbæk Sejlklubs officielle facebook side her: https://www.facebook.com/vedbaeksejlklub.dk/

 

MENU