Torsdag den 17. august 2017 kl. 17:00 afholdtes ekstraordinær generalforsamlingen i klubhuset.

Tilstede var 12 medlemmer.

Søren Holmark blev efter forslag fra bestyrelsesformand Jørgen Kjærgaard valgt som dirigent.

Søren Holmark konstaterede, at indkaldelse var præsenteret på klubbens hjemmeside den 12. juli 2017, og at generalforsamlingen således var lovligt indkaldt.

Eneste punkt til behandling var følgende:

Bestyrelsen har modtaget følgende forslag fra Jens Ive, formand for Vedbæk Havn:

I forlængelse af vores drøftelse af hvordan klubhus byggeriet kan blive afsluttet skal jeg hermed bekræfte at jeg på møde med Jens Jørgensen, fra Vedbæk Kano og Kajak Klub, har tilbudt at Havnen kunne dække 50 % af de resterende udgifter, dog maksimalt Kr. 200.000 eksklusive moms.

Tilbuddet er gældende under den forudsætning at de tre klubber, Vedbæk Sejlklub, Vedbæk Kano- og Kajakklub og Vedbæk Sportsdykkerklub i fællesskab tilvejebringer de øvrige 50 % af de resterende udgifter, samt at Havnens tilbud endelig bekræftes af Havnens bestyrelse når der foreligger accept fra de tre klubber.

Såfremt en eller flere af klubberne skulle ønske deres del af udgifterne konverteret til en årlig ydelse, vil jeg foreslå at den drøftelse sker særskilt mellem den enkelte klub og Havnen.

Bestyrelsen i VS ønsker at tage del i denne løsning på følgende vilkår, som er sendt til Jens Ive:

Bestyrelsen i Vedbæk Sejlklub har besluttet at indstille til en ekstraordinær generalforsamling i sejlklubben, at sejlklubben tilbyder at betale et beløb på DKK 66.667 til færdiggørelsen af Kajakklubbens klubhus, såfremt Vedbæk Sportsdykkerklub og Vedbæk Kano- og Kajakklub hver betaler mindst et tilsvarende beløb.

Vi vil indkalde til den ekstraordinære generalforsamling umiddelbart efter, at Vedbæk Sportsdykkerklub og Vedbæk Kano- og Kajakklub har meldt positivt tilbage vedrørende deres bidrag.

Da såvel Vedbæk Sportsdykkerklub som Vedbæk Kano- og Kajakklub har givet bekræftende svar på ovennævnte, ønsker bestyrelsen i VS generalforsamlingens accept af at tage del i løsningen som skitseret.

Efter en kort drøftelse og besvarelse af spørgsmål fra forsamlingen blev bestyrelsens forslag vedtaget, da alle tilstedeværende stemte for forslaget.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Som dirigent og referent:
Søren Holmark

MENU