Den traditionsrige sejlads Stelton Cup sejles i år den 1. oktober.

Et samarbejde mellem Vedbæk Sejlklub og KDY betyder, at man i år også har mulighed for at afslutte kapsejlads sæsonen af med kapsejlads over 2 weekender - den traditionelle distance sejlads i Stelton Cup, og weekenden forinden op/ned bane sejlads i Pantaenius Cup .

Ud over præmier for de enkelte sejladser, kan der i år også sejles om gennemgående præmier for de både, der har tilmeldt sig begge sejladser.

 

TILMELDING

Tilmelding foretages her: https://vs-kapsejladser.nemtilmeld.dk/14/at-vssc2017/.

Hvis båden også deltager i Pantaenius Cup, kan det indikeres på tilmeldingen.

Stelton Cup løbene fastlægges på grundlag af tilmeldinger foretaget senest mandag den 25. september 2017 -  kl. 23.55.

Startgebyret er DKK 500, ved tilmelding efter ovennævnte dato er startgebyret DKK 600. Startgebyr for tilmeldinger, som ikke godkendes, vil blive tilbagebetalt.

Stelton Cup stævneledelsen forbeholder sig ret til at godkende senere tilmeldinger, hvis disse skønnes at kunne indpasses i de allerede lagte løb, idet stævneledelsen dog også forbeholder sig ret til at ændre løbssammensætningen.

Ved at tilmelde båden tilkendegiver bådens ejer eller dennes stedfortræder at være indforstået med at være underlagt Kapsejladsreglerne og enhver anden regel, som styrer dette stævne - samt bekræfter at båden har gyldig ansvarsforsikring, der dækker kapsejlads.

Vi håber at se rigtigt mange til sæsonens flotte kapsejlads-punktum.

Vedbæk Sejlklub, Stævneledelsen

MENU