Alle onsdage i maj-juni og august-september afholder sejlklubben aftenmatcher. Vi er gerne 15-20 både som dyster i god stil med efterfølgende hyggelig fællesspisning i klubhuset.  Der er plads til flere både på banen og der er ofte nogen som vil være glade for en ekstra gast. Hvis du har lyst til at være med, så giv gerne lyd fra dig til kapsejladschef@vedbaek-sejlklub.dk.
Interesserede kan også møde op onsdag aften i klubhuset omkring 20:30-tiden, hvor sejlerne samles.  Den 21. og 28. juni prøver vi gerne at stille mandskab til rådighed, som kan assistere aspiranter der gerne vil have en erfaren kapsejler med ombord i egen båd. Der er også mulighed for at være gast på deltagende båd. Mød op og vær med!

Med Sejler hilsen
Søren Holmark

MENU