Sommerskolen i Vedbæk Seniorsejlerskolen starter 1. maj

I Sommerskolen sejler 2 – 3 ”elever” sammen med en erfaren skipper fra Sejlklubben. Holdene sættes så erfaring og interesser passer, og skipper stiller egen båd til rådighed for sejlerskolen.

Vi sejler 3 timer hver mandag og slutter sejladsen med fælles spisning og de-briefing i sejlklubben.

I sommerskolen undervises du i den praktiske del af pensum i Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve, og sommerskolen har tradition for at være både lærerig og hyggelig.

Læs mere om indhold, tilmelding, pris og kalender i Sejlerskole-menuen eller kontakt sejlerskolen@vedbaek-sejlklub.dk
Vi glæder os til en god og lærerig sæson på vandet.

 

Venlig hilsen Karen Lyng,  ansvarlig for sejlerskolen.

 

B2 B1

 

MENU