Det ny klubhus

Vær med til at skabe vores nye Klubhus

Her kan du fremover holde dig orienteret om, hvordan det går med ombygningen og tilblivelsen af vores nye klubhus.

Det er et stort projekt, der kommer til at stå på over længere tid. Arbejdet starter i løbet af efteråret. Tegningerne og det afsatte budget på 7 mio. kroner synes ikke af meget.

Det er dog nok til at give os et god “udgangsramme", som vi så selv skal bygge videre på. Det vil sige, hvordan det skal indrettes - herunder fordeling af nogle af rummene, køkken, farver på væggene, møbler mm. Midler til gennemførelsen af disse ting skal vi selv skaffe.

Bestyrelsen vil gerne involvere og høre jer, vores medlemmer. Der bliver derfor nedsat et Klubhus-udvalg med repræsentanter for alle tre afdelinger. Det er udvalgets opgave at varetage projektet på vegne af klubben: Hvordan skal klubhuset indrettes, planlægning, rejse midler til gennemførelse, budgetstyring samt sørge for involvering af og kommunikation til vores øvrige medlemmer og andre relevante interessenter.

Det er bestyrelsens hensigt løbende at holde jer orienteret om projektets forløb på forskellig vis, men primært via denne hjemmeside. Inden længe vil tegningerne blive sat op i Klubhus Syd, så I kan se, hvilke rammer, vi får som udgangspunktet for vores nye klubhus.

Bedste hilsner

Bestyrelsen

MENU